CENNIK

1 MIESIĄC OPEN                                 |   189 PLN (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA)

JEDNORAZOWE WEJŚCIE                 |    29 PLN (PŁATNOŚĆ JEDNORAZOWA)

Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania napisz do nas - zakładka KONTAKT.