top of page
  • mjollnirtraining

Jak sport i dieta wpływają na nasze ciało i osobowość?

Moda na aktywność fizyczną oraz zdrowy styl życia w Polsce w sposób zauważalny nasiliła się na przestrzeni ostatnich kilku lat, nastąpił wtedy wzrost popularności, a przede wszystkim powstanie setek nowych klubów fitness oraz obiektów sportowych. Obecnie polski rynek fitness jest jednym z najszybciej rosnących w Europie, a jego oferta jest bardzo szeroka.


Jak zatem aktywność fizyczna i zmiana nawyków żywieniowych może wpłynąć na postrzeganie naszego ciała oraz samopoczucie?


Zwykle definicja aktywności fizycznej określa ją jako dowolną formę ruchu ciała spowodowaną skurczami mięśni szkieletowych, przy którym wydatek energii przekracza poziomy energii spoczynkowej. Zawarte są w niej więc wszelkiego rodzaju czynności, od najprostszych prac domowych po wyczynowe uprawianie sportu.

W niniejszym artykule istotna będzie taka aktywność fizyczna, która ma realny wpływ na poprawę parametrów życiowych oraz funkcjonowanie poszczególnych układów ludzkiego organizmu, czyli trening wykonywany minimum 3 razy w tygodniu, trwający co najmniej 30 minut i charakteryzujący się sub-maksymalną intensywnością.


Podjęcie aktywności fizycznej przez Polaków z jednej strony wynika z poprawy takich czynników jak wykształcenie, inna struktura zawodowa czy wzrost dochodów, a drugiej strony wzrosła świadomość funkcjonowania naszego ciała, chęć zmiany stylu życia i nabrania zdrowych nawyków, a także w pewnym stopniu presja otoczenia oraz mediów, które prezentują nam idealne i wysportowane sylwetki. Może to doprowadzić do refleksji i w konsekwencji krytycznej oceny własnego ciała, która może być krytyką o pozytywnych skutkach jeśli zmotywuje nas do dalszego działania.


Jak postrzegamy nasze ciała?


Ciało człowieka postrzegane jest jako zestaw cech fizycznych, które mogą być oceniane w sposób realny, na podstawie pomiarów bądź subiektywny, nierzadko oderwany od rzeczywistości, który spowodowany jest zaburzeniami percepcji. Kryteriami oceny ludzkiego wyglądu mogą być ponadto uwarunkowania kulturowe, panujące w danych społecznościach wzorce czy oczekiwania. W antropologii filozoficznej oraz wielu religiach ciało, zaraz obok duszy, stawiane jest jako główny element tworzący człowieka jako osobę.


Współcześnie coraz częściej uważa się, że ciało, sposób dbania o nie, jest elementem tożsamości człowieka, które ma wpływ na jakość jego życia. Wyrażane jest to w środkach masowego przekazu, w których przedstawiane są wysportowane sylwetki, nowe diety, ćwiczenia czy kosmetyki, które mają doprowadzić nasze ciało do określonego wyglądu. Promowany jest kult pięknego ciała, w którym osoby atrakcyjne fizycznie postrzegane są jako silniejsze, zdrowsze psychicznie i fizycznie, bardziej towarzyskie, a nawet inteligentniejsze i aktywniejsze seksualnie. Często, szczególnie w przypadku kobiet, panuje przekonanie, że atrakcyjne ciało i brak kompleksów na jego punkcie jest gwarantem udanego życia seksualnego oraz powodzenia.


Jednakże naszym ostatecznym celem nie powinno być dojście do wyidealizowanego kanonu piękna i określonej danym wzorcem sylwetki lecz uzyskanie ciała, która będzie synonimem sprawności, okazu zdrowia i zadowolenia psychicznego. Dążenie do ideału spowoduje tylko naszą frustrację, zrezygnowanie, a nawet może doprowadzić do zaburzeń psychicznych.

Każdy z nas jest inny, ma określony typ budowy, dlatego dążenie do jednego, narzuconego odgórnie wzorca nie jest możliwe i nie może być propagowane. Zaczynając proces zmiany sylwetki oraz nawyków żywieniowych nie możemy kierować się obrazem cudzego ciała o innych wymiarach lecz określić i skupić się na własnych celach adekwatnych do możliwości i chęci.


Właściwa dieta - klucz do sukcesu


Pożywienie jest nośnikiem substancji odżywczych, które gwarantują organizmowi prawidłowy rozwój oraz usprawniają jego możliwości fizjologiczne oraz intelektualne. Odżywianie pełni kluczową rolę w procesach fizjologicznych człowieka ale również pokrywa jego potrzeby emocjonalne dlatego też sposób żywienia zaczął być analizowany również pod kątem psychologicznym. Spożywanie zbyt małych lub zbyt dużych ilości pokarmu wywiera wpływ na ludzką psychikę, gdyż poszczególne składniki pokarmowe powodują istotne zmiany w biochemii mózgu, które wpływają na proces myślowy oraz zachowania.

Dobrze skomponowana dieta, bogata w makro i mikroelementy, witaminy oraz odpowiednia terapia psychologiczna może wzmocnić poczucie własnej wartości, pomóc w walce ze stresem oraz negatywnymi emocjami.


Promowanie przez liczne źródła wyidealizowanego obrazu ludzkiego ciała może być odbierane jako nagonka, nacisk psychiczny czy pewnego rodzaju marketing produktów, które mają nam pomóc w zdobyciu tejże sylwetki. Mass media przekonują nas, że jesteśmy nie tylko kowalami własnego życia ale i własnej sylwetki, dlatego też wpajają nam, że wszelkie niedoskonałości czy choroby mogą wynikać z naszego niedbalstwa czy braku odpowiedzialności.

W pewnej mierze jest to prawda, liczne badania pokazują, że istnieje ścisły związek między tym co przyjmuje nasz organizm a jego reakcją i funkcjonowaniem. Jeśli nasz organizm nie toleruje jakiegoś produktu, może nastąpić odczyn alergiczny, tak samo dzieje się z kosmetykami, które mogą powodować uczulenia. Są to przykłady, w których szybko widać reakcję organizmu na zastosowanie danego produktu, wtedy automatycznie rozsądek podpowiada nam, żeby odstawić go jak najszybciej. Co innego z nawykami czy produktami, które nie dają bezpośredniego efektu, są szkodliwe dla naszego organizmu ale proces jego wyniszczania toczy się powoli i mało widocznie. Mowa tu szczególnie o używkach, szybkim, śmieciowym jedzeniu czy cukrze, których stosowanie odbija się nie tylko negatywnie na naszej wadze ale i funkcjonowaniu układu pokarmowego, hormonalnego, krążeniowego czy po prostu na stanie skóry.


Oczywiście brak jakiejkolwiek aktywności fizycznej przy prowadzeniu niezdrowego stylu życia staje się dosłownym gwoździem do trumny. Sposób żywienia determinuje rozwój i ogólny stan zdrowia organizmu. Jeżeli odżywiamy się w sposób zły może to doprowadzić do powstania i rozwoju wielu chorób i zaburzeń. Dolegliwości zdrowotne, których przyczyną jest nieprawidłowe odżywianie nie tylko objawiają się problemami fizycznymi ale i psychicznymi, istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy funkcjonowaniem jelit a stanem psychicznym. Naukowcy coraz częściej głoszą, że jelita są jak drugi mózg. Bakterie występujące w naszych jelitach nie tylko odpowiadają za trawienie posiłku ale i mają wpływ na nasz nastrój. Flora bakteryjna produkuje wiele substancji, które bezpośrednio działają na mózg, miedzy innymi serotoninę, której niedobór prowadzi do depresji. Przyjmowanie zbyt dużej ilości leków oraz zła dieta niszczy ową florę w naszych jelitach. Wiele składników naszej codziennej diety może oddziaływać na zachowania oraz procesy myślowe, poznanie tych mechanizmów daje nam możliwość ograniczenia występowania wielu chorób dietozależnych.


Aktywność fizyczna a osobowość i postrzeganie własnej wartości


Postrzeganie ciała u osób uprawiających sport, szczególnie zawodowo, może być odbierany jako wyznacznik sukcesu. Predyspozycje i odpowiednia budowa ciała może znacznie pomagać w osiąganiu wysokich wyników sportowych. Odpowiednia sylwetka jest także narzędziem pracy trenerów personalnych oraz dietetyków, utrzymując swoje ciało w dobrej kondycji stają się ‘żywą reklamą’ swoich umiejętności, stają się dla klientów motywacją, a także pokazują w sposób bezpośredni, że oni sami również ciężko zapracowali na swoje ciało i pozycję.

Ważnym elementem podczas pracy nad poprawą stylu życia jest odpowiednia motywacja oraz pomoc doświadczonej w tym temacie osoby. Każdy z nas jest inny i potrzebuje indywidualnej zachęty i stymulacji do działania, wsparcia w trudnych momentach a przede wszystkim kompetentnej i fachowej porady.


Motywacja, może mieć dwa podłoża, jedno opiera się na emocjach pozytywnych takich jak podekscytowanie, radość, satysfakcja z nadchodzących zmian i druga, bazująca na emocjach negatywnych, czyli frustracji, przygnębienia czy niezadowolenia ze stanu obecnego. Oba rodzaje motywacji mogą mobilizować do podjęcia działań w kierunku zmian. Istotne też jest postawienie realnego i świadomego celu, gdyż dążenie do niespójnego z motywacjami obrazu zmian może doprowadzić do pogorszenia samopoczucia.

Kobiety podejmując aktywność fizyczną w większości przypadków kierują się określonymi efektami jakie mają im dać ćwiczenia, może to być chęć zrzucenia wagi, rozwój własnych umiejętności fizycznych i postępów w danej dyscyplinie, chęć nawiązania znajomości czy likwidacja stresu. W przeciwieństwie do mężczyzn, bardziej angażują się w rekreacyjny i towarzyski aspekt uprawiania sportu. W przypadku mężczyzn, dominuje aspekt rekompozycji sylwetki, budowa siły i masy mięśniowej oraz wzrost ogólnej sprawności fizycznej. Motywuje ich współzawodnictwo, chęć wygranej a także wzrost atrakcyjności w relacjach intymnych.


Rozpoczynając swoja przygodę ze sportem, którego uprawianie ma nam przede wszystkim przynieść korzyści w postaci poprawy sylwetki czy polepszenia stanu zdrowia wiąże się z ogromem pracy, próbą charakteru, wyrzeczeniami oraz cierpliwością. Efekty przychodzą z czasem, po wielu sesjach treningowych oraz trzymaniem odpowiedniej diety, co nie jest rzeczą łatwą, szczególnie w dzisiejszych realiach, które utrudniają nam zjedzenie wartościowego posiłku o danej godzinie czy zrobienie jednostki treningowej mając na głowie obowiązki służbowe czy rodzinne.


Osoby, które podporządkowały swoją codzienność pod uprawianie sportu oraz prowadzenie zdrowego trybu życia po pewnym czasie zaczęły zauważać efekty i korzyści, nie tylko zmieniła się ich sylwetka ale i sposób myślenia o swoim ciele, szanowanie go, wzrosła ich pewność siebie a nawet polepszyły kontakty w społeczeństwie. Często u takich osób kształtują się ponadto nowe cechy, takie jak dyscyplina, zorganizowanie, wytrwałość czy waleczność.


Popularnością zaczęły się także cieszyć metamorfozy jakie przechodzą ludzie mający na swoim koncie utratę dziesiątek kilogramów, wzrost masy mięśniowej, poprawę postawy ciała czy przezwyciężający swoje braki w mobilności czy problemach sprawnościowych. Zmiany te spowodowały u nich rozpoczęcie nowego etapu w życiu, pokonanie własnych kompleksów, słabości, poprawę wiary we własne umiejętności i wolę walki oraz aktywizację w społeczeństwie.


Według badań przeprowadzonych przez CBOS BS/154/2003, w przekonaniu większości badanych dbanie o sylwetkę sprzyja powodzeniu w życiu osobistym (82%) i zawodowym (80%). Procent jest ogromny i pokazuje świadomość Polaków, że zadowolenie z ich własnego ciała przekłada się na inne sfery ich życia. Bardzo możliwe, że jest to związane z poczuciem pewności siebie, które jest wysokie kiedy czujemy się dobrze z własnym ciałem i aparycją. Nie mając kompleksów stajemy się odważniejsi, bardziej skłonni do wystąpień publicznych, otwarci i spontaniczni, co odbierane jest za pozytywne i pożądane jako cechy dobrego pracownika i osoby społecznej.


Inne badania, pokazały, że kobiety, które przejawiały zadowolenie z własnego wyglądu były bardziej ambitne, sumienne i bardziej wytrwałe w dążeniu do celu. Niska pewność siebie i brak akceptacji własnego ciała generowały negatywne myśli, prowadziły do frustracji a nawet powstawania stanów depresyjnych. Z kolei o osobach otyłych myśli się w oparciu o stereotypy, uważając, je za niechlujne, leniwe i mało inteligentne.


Istnieje zatem ścisły związek w postrzeganiu ludzkiego ciała, a prowadzonym stylem życia i podejmowaniem aktywności fizycznej. Korzyści są nie tylko fizyczne ale i psychiczne i mogą wpływać na wiele aspektów życia.


Jak nie dać się zgubić?


Dzisiejsze czasy dają nam nieograniczony dostęp do wszelkiego rodzaju zdrowej żywności, wysokiej jakości produktów, organicznych kosmetyków, niezliczonej ilości klubów sportowych i fitness, sprzętów, dzięki którym możemy utrzymywać kondycję fizyczną oraz technik kulinarnych, które pokazują jak przygotować szybki i zdrowy posiłek.


Życie biegnie coraz szybszym tempem, trendy zmieniają się co sezon, dlatego też sposób dbania o ciało został zrewolucjonizowany. Z jednej strony możemy czuć natarczywość, presję czy grę ze strony mass mediów, a z drugiej możemy wyciągnąć z tego cenne wskazówki i zastosować je w życiu codziennym, gdyż ich wdrożenie faktycznie może nam pomóc w utrzymaniu zdrowej kondycji i sylwetki. Często zapominamy o tym, że zdrowe i silne ciało, dzięki którym możemy sprawnie funkcjonować i wykonywać czynności nie bierze się znikąd tylko wymaga naszej pracy.


Na początkowym etapie warto udać się jednak do specjalistów i ocenić stan zdrowia oraz przeprowadzić badania, które wykażą aktualną kondycję organizmu. Jeżeli nasza dieta wymaga gruntowej zmiany to pierwszym krokiem powinna być konsultacja i pomoc dietetyka, który w bezpieczny sposób wprowadzi zmiany do naszego jadłospisu. Tak samo z treningami - warto skorzystać z wiedzy wykwalifikowanego trenera, aby ćwiczenia przynosiły efekty i przede wszystkim nie prowadziły do kontuzji.


Jeśli czujesz, że Twój organizm potrzebuje pomocy, zależy Ci na poprawie sylwetki lub po prostu chcesz być sprawny i zacząć aktywnie spędzać czas - zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć oraz treningów personalnych.


Mjollnir Team

留言


bottom of page